आर्थिक समृद्धिबाट मात्र समतामूलक समाज निर्माण सम्भव ः सभामुख मण्डल