क्षमताभन्दा कैदी बन्दी र बालक हुँदा आधारभूत मानव अधिकार उपभोगमा असर