फौजदारी संहिता संशोधन नगर्न आग्रह । समाधान । पोखरा ।