मानव अधिकार तथा ज्यादतीका घटनामा महिला र बालबालिका बढी पीडित