मानव अधिकार रक्षकहरूको कानुन बनाउन प्रतिबद्ध छौँः सभामुख