लकडाउनमा मानव अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रता संकुचित भयो