कर्णाली प्रदेशको मानव अधिकार अवस्था विश्लेषणः भदौ २०७८