प्रदेश २ को मानव अधिकार अवस्था विष्लेषणः वैशाख २०७८