मानव अधिकार स्थिति सूचक लुम्बिनी प्रदेशः २०७९ पुस–चैत