सुदूरपश्चिम प्रदेशको मानव अधिकार अवस्था विष्लेषणः वैशाख २०७८