Report of Non-Governmental Organisation on Universal Periodic Review

Published : Jul-27,2020

लकडाउनको तीन महिनामा मानव अधिकारको अवस्था

Published : Jul-13,2020

प्रारम्भिक स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन: रुकुम (पश्चिम) प्रतिवेदन जिल्ला चौरजहारी नपा-८ सोती घटना

Published : Jun-08,2020

लकडाउनका ५४ दिनमा ५ सय भन्दा बढी महिला तथा बालिका बिरुद्द भएका हिंसा

Published : May-20,2020

Brief report: Corona virus epidemic, one month of lockdown

Published : May-05,2020

कोरोना भाईरस संक्रमण रोक्न गरिएको तयारीसम्बन्धी प्रारम्भिक प्रतिवेदन

Published : Mar-31,2020

महिला तथा बालिकाविरुद्ध भएका हिंसासम्बन्धी घटनाको अध्ययन प्रतिवेदन (जनवरी १ देखि डिसेम्बर ३१, २०१९)

Published : Mar-08,2020

16 days campaign against Gender violence

Published : Dec-11,2019

By-election Monitoring Report 2019

Published : Dec-06,2019

हिरासतमा बालकको मृत्यु : स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन २०७६

Published : Jul-16,2019