सूचना प्रकाशित मितिः २०७८ साउन १८ गते

आवश्यकता

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), कर्णाली प्रदेश कार्यालय मातहत रहने गरी सुर्खेत जिल्लामा इन्सेक प्रतिनिधि आवश्यक भएकाले तपसीलमा उल्लेख गरिएअनुसार योग्यता पुगेका व्यक्तिले व्यक्तिगत विवरण (Bio-Data), नागरिकताको प्रतिलिपि र शैक्षिक योग्यताको प्रमाण–पत्रको प्रतिलिपिसहित २०७८ साउन २५ गतेभित्र surkhet@insec.org.np मा आवेदन दिनु हुन अनुरोध छ ।


तपसील
– प्रमाण–पत्र तह उत्तीर्ण
– मानव अधिकारको क्षेत्रमा कम्तीमा दुई वर्षको कार्यानुभव भएको
– मानव अधिकारसम्बन्धी समाचार तथा, प्रतिवेदन लेखनसम्बन्धी ज्ञान र अनुभव भएको
– सम्बन्धित जिल्लाको नागरिक हुनुपर्ने
– कम्प्युटरको ज्ञान र सरोकारवालासँग प्रभावकारी समन्वय गर्न सक्ने

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)
कर्णाली प्रदेश कार्यालय, सुर्खेत